صفحه اصلی > دست نوشته ها 
اخبار > نوشتاري به بهانه ی استيضاح وزير راه و ترابري


نسخه چاپي  ارسال به دوست

نوشتاري به بهانه ی استيضاح وزير راه و ترابري
    در خصوص قضيه استيضاح وزير محترم سابق راه و ترابري جناب آقاي دكتر بهبهاني فارغ از هر گونه قضاوت و عدم ورود بر محتواي استضاح به يك آسيب شناسي شكلي مي پردازم.

   

در خصوص قضيه استيضاح وزير محترم سابق راه و ترابري جناب آقاي دكتر بهبهاني فارغ از هر گونه قضاوت و عدم ورود بر محتواي استضاح به يك آسيب شناسي شكلي مي پردازم.
بي ترديد يكي از مسائل مهمي كه بسياري از اوقات ما نمايندگان مجلس بر آن تاكيد مي كنيم حفظ شان و جايگاه مجلس شوراي اسلامي است و اتفاقاً شايد بتوان گفت بيشترين حجم تذكات آئين نامه همكاران من طي سه دوره ي گذشته همين بند يازده ماده بيست و سه آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بوده است.

اما نكاتي كه بايد روي آن تاكيد كرد عبارتند از:

1-    بر اساس آئين نامه ي داخلي مجلس شوراي اسلامي ده نماينده مجلس، با امضا طرح استيضاح مي توانند وزيري را استيضاح نمايند. هر كسي اين ماده  از آئين نامه مجلس شوراي اسلامي را مطالعه نمايد اذعان خواهد داشت كه استيضاح وزير كار چندان سختي نيست. اما بنده كه خود در سه دوره ي نمايندگي فقط و فقط در يك استيضاح مشاركت و آن استيضاح را مديريت كرده ام قائلم يكي ا زسخت ترين كارها در مجلس است چرا كه با امضاي حداقل ده نفر تازه كار صعب استيضاح آغاز مي شود. از اين جا است كه لابي ها شكل مي كيرد و تلاش مي شود نمايندگان امضاهاي خود را پس بگيرند. متاسفانه در داخل جامعه ما هم تا حدودي جا افتاده كه نمايندگان امضافروشي مي كنند. در حاليكه كمتر نماينده اي مطالبه و خواسته شخصي دارد كه به آن دست يابد بلكه طرحي و پروژه اي را در منطقه خود تعقيب مي كند كه با حضور در استيضاح در جريان لابي هاي اينچنين به مطلوب خود دست مي يابد.

2-    به عنوان يك نماينده ي مجلس سابقه ي حضور سه دوره در مجلس شوراي اسلامي را دارم اذعان مي كنم يکي از بدترين صحنه ها پس گرفتن استيضاح است كه موجب بد نامي نمايندگان و مجلس در افكار عمومي مي شود. به ياد دارم در ماه هاي آغازي مجلس هفتم طرح استيضاح آقا علي احمدي وزير محترم وقت آموزش و پرورش با حدود هشتاد امضا اعلام وصول و پس از اندي امضاها پس گرفته شد و استيضاح انجام نشد. در جلسه ي بعد اينجانب تذكر آئين نامه اي به شرح ذيل دادم: "جناب آقاي دكتر لاريجاني تذكر من ماده 227 و بند 11 ماده 23 است و سه مقدمه دارد. اولاً استيضاح حق نمايندگان مجلس است كه بر اساس وظيفه ي نمايندگي و وظيفه ي شرعي و قانوني به آن مبادرت مي ورزند. ثانياً، در اين كه استیضاح كنندگان باز حق دارند كه استيضاح خود را پس بگيرند و از امضاي خود عدول كنند ترديدي نيست. ثالثاً: بنده بر اساس دريافت خود به عنوان يك عضو دستگاه قانونگذاري كشور، از ابتدا با اين استيضاح نه اولاً بلذات و نه ثانياً بالعرض، به دلايل شرايط زماني و مسائل مربوط به نزديكي مهرماه و ... مخالف بودم. اما آقاي دكتر لاريجاني قطار مجلس بايد حركت كند كه بتواند چهارسال از پستي و       بلندي ها عبور كند و در انجام وظايف خود از اقتدار تقنيني و نظارتي برخوردار باشد و ما نبايد هميشه ديگران را مورد نقد قرار دهيم بلكه مجلس بايد خودش را نيز آسيب شناسي بكند. اگر خودمان به گونه اي حركت كرديم كه به شكل هيجاني وارد ماجرايي شديم و به سرعت از آن عقب نشيني كرديم آيا پاسخي براي مردم داريم؟ بنده سه دوره نماينده مجلس هستم و حداقل در اين سه دوره نديدم كه استيضاحي بيش از هشتاد امضا داشته باشد و با اين سرعت بيش از هفتادو پنج نفر امضاي خودشان را پس بگيرند. آن چه موجب تضعيف اقتدار مجلس است فقط بي اعتنايي هاي ديگران نيست، بخش مهمي از آن به خود ما مجلسي ها برمي گردد. حداقل بايد اين را بپذيريم كه اين اتفاق اولين ضربه سنگين به مجلس هشتم بود و بايد مراقب باشيم كه اين اتفاقات تكرار نشود. نماينده مقتدر، نماينده اي است كه با سختي و با بررسي همه جوانب امضا مي كند و هنگامي كه امضاكرد به سختي از امضاي خود عدول مي كند. اين ها كندكننده بعد مهم نظارتي و اقتدار مجلس است.متشكرم"

متعاقب اين تذكر بنده رياست محترم مجلس در پاسخ يك توصيه و نصيحت دانستند كه اگر همكاران گوش بدهند خوب است و اضافه كردند كه ورود نمايندگان به استيضاح و پس گرفتن آن وظيفه نمايندگي را مخدوش نكرده است.

3-    در مجلس هفتم طرح استيضاح وزير محترم وقت آموزش و پرورش جناب آقاي فرشيدي را تقديم هيئت رئيسه كرديم. آن قدر در اعلام وصول و از اعلام وصول تا استيضاح فراز و نشيب ديديم و سختي تحمل كرديم كه مجموع نوشته هاي من در موردآن استيضاح مي تواند به يك كتاب تبديل شود. لذا از آن جا اين تجربه برايم حاصل شد كه در ارائه طرح استيضاح بايد حد نصاب يعني ده نفر با خون خود استيضاح را امضا نمايند و پيمان بر عدم عقب نشيني ببندند والا نمي شود بر اين امضاها اعتماد كرد.

4-    در استضاح وزير محترم سابق راه و ترابري بيست و دو نفر استيضاح را امضا گردند. خود بنده روز اعلام وصول را روزي مناسب نمي ديدم لذا تلاشي هم براي عدم اعلام وصول كردم زيرا روز اعلام وصول با روزي كه جناب آقاي دكتر صالحي به عنوان وزير امور خارجه معرفي شده بود، همزمان بود و بنده اين همزماني را مناسب روابط دولت و مجلس نمي دانستم. به ياد دارم كه رياست محترم مجلس جناب آقاي دكتر لاريجاني، به عضو محترم هيئت مديره جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي ماموريت دادند كه با امضاكنندگان حجت نمايد تا حداقل اعلام وصول را به تاخير اندازند. بعد از درنگي دكتر رضايي آمد و به دكتر لاريجاني گزارش داد كه امضاكنندگان مصر به اعلام وصولند و عقب نشيني نمي كنند.

5-    كمتر از يك هفته از اعلام وصول از اين بيست و دو نفر، يازده تن امضاي خود را پس گرفته اند و همين جا موجب تقابل دولت و مجلس و آغاز يك ماجراي ديگر شدند و حتماً بايد در پيشگاه خداوند متعال و ملت در مقابل اين رفتار خود پاسخگو باشند. تاكيد هر روزه ي مقام معظم رهبري در شراط حساس كنوني وحدت، كار مضاعف و همدلي است و در اين شرايط سيزده نفر با پس گرفتن امضاي خود و عقب نشيني از استيضاح ماجراي روز سه شنبه گذشته و موجب ايجاد غباري جديد در روابط دولت و مجلس شدند. به يكي از امضا كنندگان كه امضايش عدول كرد و اتفاقاً از نمايندگان محترم باسابقه و پرتجربه مجلس است گفتم:" خوب بود از اول امضا نمي كرديد. از شما بعيد است چنين اقدامي انجام دهيد." پاسخ داد:" من در خصوص يكي از پروژ ها ي مربوط به حوزه ي انتخابي ام گير و مشكلي داشتم كه امضا كردم و با پس گرفتن امضايم آن مشكل حل شد."

به او گفتم:" آيا مي دانيد مردم چه فكر مي كنند؟ آن ها گمان مي كنند كه نمايندگان مجلس استيضاح را امضا و پس از آن با اخذ امتيازاتي كه عمدتاً امتيازات شخصي در ذهنشان متبادر مي شود امضاي خود را پس مي گيرند. پس شما با اين كار هم به اعتماد عمومي مردم هم به شان و منزلت نماینده و هم به عنصر نمایندگی و مجلس شورای اسلامی و نهایتا سلامت مسئولین  جمهوری اسلامی لطمه می زنید و  هم در شرایط کنونی با وضعیتی که پیش آمده موجب شدید تا روابط دولت و مجلس یک گام به عقب تر برود.

6- عصر روز يكشنبه در هيات ريسه مطرح شد كه آيا داوطلبان جديد مي توانند پس از اعلام وصول استيضاح آن را امضا كنند؟ هيات رييسه پس از بحث مفصل با اكثريت آرا به اين نتيجه رسيد كه چون حق امضا كردن طبق قانون اساسي مسلم است، منع آن صراحت قانوني مي خواهد كه وجود ندارد و به همان قرينه كه نمايندگان مي توانند امضاي خود را پس بگيرند، افراد جديد مي توانند امضا اضافه كنند. امضاكنندگان اصلي استيضاح پس از اطلاع از اين تصميم هيات رييسه چون شنيده بودند كه دولت در صدد بازپس گيري امضا برخواهد آمد و چنانكه گفتم تجربه هاي قبلي نيز مويد اين روش بود، شبانه از آقايان: كاتوزيان، زاكاني، نادران، سروري، مطهري (تهران) و عباسپور (تهران) امضا گرفتند. و صبح دوشنبه اول وقت آن را تقديم هيات رييسه كردند.
در طول روز دوشنبه و شب سه شنبه دولت چنانكه ادعا كرده توانست 13 امضا را پس بگيرد ولي چون آن تدبير از سوي موافقان انجام شده بود هيچگاه امضا از 15 امضا كمتر نشد چه رسد به از نصاب افتادن.
7 - دولت پس از آنكه تا ديروقت شب سه شنبه توانست سيزده نفر را متقاعد كند كه امضاي خويش را پس بگيرند چون مدعي بود كه اساسا هيات رييسه اشتباه كرده است و بنا بر همان 22 امضاي اوليه است و حالا كه 13 نفر پس گرفته اند لذا باقيمانده 9 نفرند كه از نصاب كمتر است، طي نامه اي كه صبح سه شنبه تقديم رييس مجلس شده استيضاح را منتفي اعلام كرد. در حاليكه حق تشخيص رعايت آيين نامه با مجلس است نه دولت.
8- در جلسه علني صبح سه شنبه آقاي دكتر حسيني صدر كه يكي از آن سيزده نفر تلقي شده بود، اعلام كرد كه امضاي خويش را پس نگرفته است. پس حتي با استنباط دولت نيز نصاب به هم نخورده بود.
9- صبح سه شنبه قبل از رسمي شدن جلسه، آقاي دكتر لاريجاني گزارش ماجرا را داد و گفت استيضاح به قوت خود باقي است. و تنها راه اين است كه امضاكنندگان پس بگيرند. حتي مي توانند در اول جلسه رسمي پس بگيرند و بلافاصله مجددا تقديم كنند كه بحث استيضاح در آغاز دهه فجر نباشد و به 24 بهمن بيافتد. پس از آنكه 40 دقيقه بحث شد، امضا كنندگان استيضاح رضايت ندادند و به ويژه آنكه در مجلس منتشر شد كه رييس جمهور به وزير دستور داده كه در مجلس حاضر نشود چون كار مجلس غير قانوني است.
10-    همان روز ما امضای کمیسیون آئین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی ظهر هنگام جلسه داشته و در حین اصلاحات موادی از آئین نامه, مواد مربوط به استیضاح را نیز اصلاح نمودیم که امیدوارم به زودی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد, تا از این پس از چنین وضعیتی پیشگیری نماید.

يکشنبه ١٧ بهمن ١٣٨٩
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1389/11/19 23:54
0
0
بالاخره در رابطه با خلا مربوط به حداقل 10 روز مهلت را که در مجلس رعایت نکردید توضیح نفرمودید!
کاربر مهمان
1389/11/19 18:9
0
0
بسیار عالی بود استفاده بردیم
کاربر مهمان
1389/11/17 17:22
0
0
جناب آقای جلالی میشه بفرمائید خلا مربوط به حداقل 10 روز مهلت را که در مجلس رعایت نکردید نیز کمی توجیه بفرمائید!
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099